AliceHenry_Circle.jpg

Alice Henry

Som uppvuxen i en familj med ett öppet sinne för alternativa behandlingsmetoder faller det sig naturligt att hennes kunskap utvecklas genom erfarenheter. Och det är just det, “kunskap genom erfarenhet”, som skiljer Alice från mängden av västerländska hälsoarbetare.

"När Alice undervisar byggs broar, både hos individen och hos gruppen."

Första tiden på jorden spenderade hon i ett hem där öroninflammation innebar lök vid öronen och nålar i tårna. Med en akupunktör till mamma, också utbildad inom kinesisk medicin, och pappa - massör, gavs möjligheten att uppleva den vetenskapliga österländska kunskapen om livet tidigt.

Efter en sjukdomshärva under ungdomstiden introducerades medvetenhetskoncept såsom ayurvedisk kost, KBT och meditation. Dessa metoder tog sedan en fast plats i Alice liv och är idag grundstenar i det hon förmedlar. Hon väljer att lägga fokus på att människan är skapt att leva ett friskt liv, men att vi vid behov bör tillta alternativa behandlingsformer. - De kan förebygga och bota flera sjukdomar samt främja ett fridsamt liv, säger hon.

film gjord av Tua-Cecilia Henry

När Alice undervisar byggs broar, hos individen och hos gruppen. Genom sin egen resa har hon kultiverat förmågan att se och guidea personer till en plats där de ser sig själva och andra i ett nytt perspektiv. Den urtida vetenskap vi idag kallar yoga skapar genom Alice en mer medveten miljö i vårt västerländska samhälle.

“För mig är yoga medvetenhet i mina handlingar, oavsett om det rör sig kring hur jag behandlar mig själv, hur jag talar med en annan person eller vad för produkter jag väljer att köpa."

Yogan hjälper henne att koncentrera sinnet och stå stadigt, även när hon upplever att det blåser storm runt omkring.”

 

 

DELAR KUNSKAP I

STUDIOS & GYM

FÖRETAGS KUNDER

 
Vägarna till svaren kräver dem rätta frågorna.
Har du något du vill fråga Alice Henry?
— the RKM ACHARYA GBG Team.