RKMAcharyayoga..jpg
 

Detta är en systematiserad sekvens med yogapositioner (asana) och andningsövningar (pranayama). Syftet är att hjälpa individuella utövare få en ökad förståelse av sharira mana shastra - vetenskapen om kropp och sinne - samt finjustera hens medvetenhet om den vibrerande energi (prana) som strömmar genom kropp och nervsystem.

RKM Acharya har systematiserat 108 klassiska Hatha Yoga positioner (asanas)  och 41 typer av andningsövningar (pranayama) som förbereder utövaren för meditation (Dhyana). Dessa stillsamma övningar möjliggör rörelse i takt med utövarens egna kroppsliga och mentala förutsättningar. Att utöva yoga positioner med precision stimulerar upplevelsen av organens och sinnenas funktioner och optimerar dess produktivitet. Den fysiska delen skulpterar en stark och hälsosam kropp, som i sin tur väcker en inre, instinktiv intelligens. Denna inre intelligensen stabiliserar sinnet och guidar oss hjälpsamt genom olika stadier i livet.

Medvetenhet som kultiveras genom utövande av yoga asana förbättrar styrka och rörelse i det skeletala och muskulära systemen. Föryngringen och den uppmjukning som sker i muskulatur och fettvävnader leder till en stark koppling mellan kroppen och det ursprungliga - priodiala sinnet.  Resultatet är ett fördjupat intresse i att ifrågasätta och ökad förmågan i att hantera livsstilsval.

RKM Acharya Yoga är en holistisk skola som bringar hälsa och harmoni till utövaren. Den passar alla som söker balans mellan kropp och sinne, samt den som söker ett självmedvetet liv.

 

 

LÄRARE RKM ACHARYAYOGA

ELEVER RKM ACHARYAYOGA

2 ÅRS PROGRAM

 
Vägarna till svaren kräver dem rätta frågorna.
Vill du veta mer om utbildningar & klasser i
RKM ACHARYAYOGA?
— the RKM ACHARYA GBG Team.