Practice Together - Image - Eng2.jpg

Vi samlas två gånger i veckan för att träna yoga individuellt, fast  tillsammans. Syftet är att stötta och inspirera varandra till hålla en regelbunden yogapraktik. 


START 

2 September 2019  

DAGAR

Måndagar & Torsdagar

SCHEMA

05:45 Dörrarna öppnar
06:15 Chanting av mantran
06:20 - 08:30 Asana(yogapositioner) praktik
08:30 - 09:30 Frukost & reflektion


Under dessa morgontillfällen fokuserar var och en på sin egna asana praktik. Denna klass är inte lärarledd. Somliga delar övas på tillsammans, andra var för sig, beroende på erfarenheter och/eller specifik guidning av Ratheesh eller andra RKM yogalärare.

När den fysiska praktiken är färdig kan du äta medhavd frukost i köksdelen och få möjlighet att reflektera, dela upplevelse och diskutera utmaningar.


HUR GÖR DU FÖR ATT DELTA?

För att träna yoga tillsammans under dessa morgon tillfällen, önskar vi att du har praktiserat Acharyayoga i en längre tid och är bekant med de 21 första stående positioner.

Du kan lära dig sekvensen och dessa positioner genom regelbundna klasser, workshops, retreats, utbildningar eller privata klasser. 


När du har anmält dig till morgon tillfällena kommer du tilldelas en kod för huvuddörren. Med denna, kan du komma och gå (inom tidsramen som är satt i schemat) när det passar dig.


PRIS

Detta schema av Träna tillsammans är ett separat medlemskap hos Aveny Gym och kostar 140Kr/månad.

PROVA PÅ

För dessa morgon tillfällen och träna yoga tillsammans erbjuder vi en gratis gång för alla, oavsett om du yogat med oss innan eller är ny. Ansök och klicka i “prova-på” rutan.

BETALNING

Register for direct debit in the email you receive after submitting your application (this may take up to one day to receive), or provide the details on actual paper when we meet or directly at the Aveny Gym reception during their operational hours.

UPPSÄGNING

Vårt medlemskap erbjuder en månads uppsägning. Uppsägningen skall vara registrerad innan sista dagen i månaden och menas att du betalar följande månad och har tillgång att träna tillsammans, efter det upphör autogirot.

CODE OF CONDUCT

  • Dessa träningstillfällen är till för att formas utefter ens individuella schema, du deltar de dagar du har möjlighet till, kommer och går den tid det passar dig. 

  • Som deltagare önskar vi att du håller ett observerande öga och är hjälpande hand för dina kamrater. Erbjud verbala instruktioner och/eller fysiska assisteringar, om kamraten frågar om hjälp och om du känner dig säker på att erbjuda denna hjälp.

  • Som deltagare och medmänniska, är vi alla ansvariga för att lämna lokalen i bästa möjliga skick. Detta inkluderar yogasalen, omklädningsrum, toaletter och köksdelen.


MEDLEMSKAP TRÄNA TILLSAMMANS *
För att träna yoga tillsammans under dessa morgon tillfällen, önskar vi att du har praktiserat RKM Acharyayoga i en längre tid och är bekant med de 21 första stående positioner.
ANSÖK OM *
Prova på eller teckna medlemskap?
Tid + Datum (för Prova-på tillfälle.)
Namn *
Namn
Från var känner vi dig? *
Var emelir med vem har du studerat RKM Acharyayoga tidigare?
Annat specificera nedan.
Nyhetsbrev *
GENERAL Conditions & Policies *
Any form of payment to us or our direct partners constitutes acceptance of the GENERAL CONDITIONS & POLICIES, GDPR TERMS OF USE and GDPR PRIVACY NOTICE .
GDPR Terms of Use *
GDPR Privacy Notice *

AVSLUTA MEDLEMSKAP TRÄNA TILLSAMMANS *
Uppsägningen sker i linje med GENERAL Conditions & Policies och blir registered den dagen du skickar in din uppsägning här.
Namn *
Namn